Jose Augusto Gómez Álvarez

Cellar D.O. Rías Baixas
Subzona: 
Condado do Tea
As Cavadas,7
36883 Valeixe Pontevedra
Spain

Capacidad de producción: 
+ 200 HL

Marcas: 
Albariño Cavadas do Val
Condado Cavadas do Val
Condado Tinto Cavadas do Val