Alejandro Caride Alvarez

Adega D.O. Rías Baixas
Subzona: 
Condado do Tea
Redoi, 3-tallÓs
36883 Valeixe Pontevedra
España

Capacidad de producción: 
- 200 HL

Marcas: 
Pazo de Rodoi